• Iesiri

  Permite urmărirea volumului vânzarilor precum şi al adaosului pe gestiuni, clase de produse, puncte de vânzare, etc..

  Cumpără acum
 • Metode multiple de gestionare

  Suportă metode multiple de gestionare a unităţilor sau a punctelor de desfacere (gestiune la preţ de achiziţie sau la preţ de vânzare)

  Cumpără acum
 • Retete nelimitate

  Un produs poate avea un număr nelimitat de reţete în funcţie de necesităţi: alternanţa vară – iarnă, happy days, etc..

  Cumpără acum
 • Inventar

  Permite realizarea inventarelor totale sau parţiale în orice moment al zilei şi ori de câte ori se doreşte

  Cumpără acum
 • Gestionare

  Scăderea cantitativă a gestiunii se face în timp real (în momentul în care a fost închisă nota de plată către client în sistemul de vânzare - SmartPOS) în funcţie de produsele, reţetele sau sub-reţetele configurate

  Cumpără acum
 • Calculare necesar

  Sistemul poate calcula necesarul de materii prime pentru o perioadă în funcţie de evenimentele planificate (nunţi, mese festive, etc..) precum şi în funcţie de volumul şi graficul consumurilor anterioare

  Cumpără acum
 • Rapoarte

  Permite urmărirea clientilor şi a funizorilor, a plăţilor şi încasărilor, putând emite o balanţă financiară pe înţelesul tuturor (ce clienti sunt de încasat, ce funizori sunt de plătit, ce s-a încasat şi ce s-a plătit într-o anumită perioadă, etc…)

  Cumpără acum
 • Reţete

  Calcularea preţului de vânzare al reţetelor se face foarte uşor în funcţie de preţul materiilor prime şi de reţete

  Cumpără acum

      Suita Sigma de aplicații informatice de gestiune acoperă întreaga activitate operativă a unui complex hotelier: SmartRES, SmartPOS şi FrontX funcţionează ca un singur program unitar. Aceste module pot fi instalate şi independent, răspunzând cerinţelor fiecărei unităţi în parte.

SmartRES este o aplicaţie uşor de înţeles, creată pentru a facilita activitatea de management şi control în baruri şi restaurante.
Folosind o bază de date unică cu sistemul de vânzare - SmartPOS, SmartRES menţine în timp real informaţiile despre inventar, ingrediente pentru reţete, preţul final şi adaosul pe reţetă, precum şi raportări privind întreaga activitate.
Aplicaţia este foarte uşor de configurat si de operat.

Sistem de gestiune cantitativ-valorică SmartRES cuprinde următoarele module si functii:

Permite urmărirea volumului vânzarilor precum şi al adaosului pe gestiuni, clase de produse, puncte de vânzare, etc.;
Permite realizarea inventarelor totale sau parţiale în orice moment al zilei şi ori de câte ori se doreşte;
Un produs poate avea un număr nelimitat de reţete în funcţie de necesităţi: alternanţa vară – iarnă, happy days, etc.;
Calcularea preţului de vânzare al reţetelor se face foarte uşor în funcţie de preţul materiilor prime şi de reţete;
Dă posibilitatea realizării şi editării proceselor-verbale de fabricaţie a conservelor şi a celor de transformare-tranşare;
Se pot emite diferite documente tipizate pe formulare standard sau personalizate (facturi către clienţi, NIR-uri, NPR-uri etc.);
Suportă metode multiple de gestionare a unităţilor sau a punctelor de desfacere (gestiune la preţ de achiziţie sau la preţ de vânzare);
Sistemul de gestiune SmartRES poate fi configurat în aşa fel încât toate rapoartele să poată fi consultate de la distanţă pe Internet de către conducere (pe baza unei parole);
Permite urmărirea clientilor şi a funizorilor, a plăţilor şi încasărilor, putând emite o balanţă financiară pe înţelesul tuturor (ce clienti sunt de încasat, ce funizori sunt de plătit, ce s-a încasat şi ce s-a plătit într-o anumită perioadă, etc…);
Sistemul poate calcula necesarul de materii prime pentru o perioadă în funcţie de evenimentele planificate (nunţi, mese festive, etc..) precum şi în funcţie de volumul şi graficul consumurilor anterioare;
Scăderea cantitativă a gestiunii se face în timp real (în momentul în care a fost închisă nota de plată către client în sistemul de vânzare - SmartPOS) în funcţie de produsele, reţetele sau sub-reţetele configurate;
SmartRES oferă rapoartele tipice unei astfel de aplicaţii: balanţa cantitativ-valorică, raport de gestiune, fişa de magazie, diferite centralizatoare pentru intrări şi ieşiri din gestiune, centralizatoare pe furnizori sau clienţi etc;
Aplicaţia permite actualizarea şi consultarea unei baze de date de parteneri (furnizori/clienţi), care conţine informaţii privind datele firmei (denumire, cod fiscal, bancă, cont, etc.), persoana de contact, telefon, fax, discount-ul pe care îl acordă firma (dacă este cazul) etc. Datele din această bază de date sunt preluate şi interpretate automat la facturare;